Vi er specialister i rekruttering og sourcing!

Vi rekrutterer ledere, specialister og sælgere. For os i Retail Knowledge er det vigtigt at vores rekrutteringsproces er objektiv og fordomsfri hvilket fører til mangfoldighed og øget præcision, derfor bruger vi logik og personlighedstest som en del af processen.

Vores kompetenceramme er designet til at være en støtte gennem hele den kompetencebaserede rekrutteringsproces. De 12 definerede personlige kompetencer, som vi tager udgangspunkt i, er baseret på den forskning, der findes indenfor personligheds profiler og den såkaldte femfaktormodel. Vi er certificeret i kompetencebaseret rekrutteringsproces.

Vores rekrutteringskonsulenters erhvervs- og brancheerfaring kombineret med vores højkvalitets screenings- og evalueringsproces resulterer i de mest succesfulde kandidater.

Store 2

Vi har bl.a. rekrutteret til følgende stillinger:

Salg & Management
Vi rekrutterer ledere inden for salg, franchise og driftsledelse.
HR & Marketing
Vi rekrutterer specialister inden for HR og marketing.
Indkøb & Produkt
Vi rekrutterer specialister i indkøb og produkt.
Butik & Salg
Vi rekrutterer medarbejdere inden for salg og kassearbejde.

Möt vårt fantastiska rekryteringsteam

För att rekryteringen ska bli riktigt framgångsrik krävs djup och bred förståelse av våra rekryterare. Inför varje uppstart lägger vi fokus på kravprofilen, företagskulturen och era förväntningar, sammantaget leder detta till bättre matchning och önskat resultat.

Kontakta oss om du har frågor, funderingar för vidare samtal om hur vi kan bidra till utveckling.

Kundcase – Rekrytering

Under våra 20 år har vi fått förtroendet att hjälpa mer än 500 retailbolag med att rekrytera talanger till sina verksamheter. Inget uppdrag är likt  det andra och därför lägger vi stor vikt vid analys av det specefica behovet vid varje rekrytering.

Här kan du läsa lite om några kundcase:

Case 1 - Centralisera HK-funktioner
Vi fick ett rekryteringsuppdrag där ett globalt wholesalebolag med en portfölj av välkända varumärken skulle öppna sin första fysika butik. I anslutning till det första uppdraget berättade vår uppdragsgivare att man har för avsikt att centralisera HK funktioner till en och samma ort, vi fick förtroendet att rekrytera 15 olika tjänster till det nya HK. Det vi gjorde i inför uppdragsstaren var att lägga mycket tid på att förstå företaget och dess historia och de behov som de har framöver. Vi kartlade företagskulturen och gick igenom värdegrunden genom att intervjua ett antal personer inom olika befattningar i verksamheten. Känns otroligt roligt att vi fått fortsatt förtroende att bidra till utveckling i organisationen.
Case 2 - Expansion
En svensk rikstäckande detaljhandelskedja som befann sig i en stark utvecklingsfas och var i behov av att rekrytera butikschefer till ett antal enheter där behovet av profil skilde sig mellan butikerna. Vi besökte de aktuella butikerna tillsammans med regionschefen och träffade teamen i respektive enhet för att förstå verksamhetens behovet och företagskulturen. Utmaningen i dessa uppdrag var att det krävdes olika profiler för respektive butikschef pga de olika butikerna befann sig i olika utvecklingsfaser. Vår kund fick ett stort förtroende för vår tillgänglighet, lyhördhet, transparens och återkoppling genom hela processen och kandidatupplevelsen. Samarbetet har utvecklats till att vi fått rekrytera Regionschefer och sedan vidare med startegiska tjänster på huvudkontoret inom Försäljning, Marknad, Inköp.
Case 3 - Etablering i Skandinavien
Ett av våra framsgångsrika uppdrag var att rekrytera till ett internationellt premiumvarumärke inom fashion. Modekedja som skulle etablera sig i Sverige och behövde en partner med ett brett kontaktnät och med djup kompetens inom detaljhandeln, med struktur i processen och att kunna kvalitetssäkra hela processen, personligt engagemang.
Previous slide
Next slide

Mangfoldighed og øget præcision er vigtigt for os – derfor har vi valgt Alva Labs.

At basere ansættelsesbeslutninger på data frem for personlige meninger betyder, at vi rekrutterer med større mangfoldighed og bedre præcision. En højkvalitets, videnskabeligt baseret kandidatscreening med høj evidens gør det muligt i rekrutteringsprocessen at finde det perfekte og mest relevante match blandt hundredvis af kandidater med Alva Labs Logic and Personality Test.

Executive search/Headhunting

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan skræddersy et Executive search forløb til lige jeres behov.

Franchise Partner search

I Retail Knowledge har vi en bred erfaring i denne helt specielle rekrutteringsdisciplin. Vi arbejder proaktivt med search af potentielle franchise partnere samt screener og afklarer kandidater i forhold til erfaring, kompetencer og ressourcer.

Kandidat Screening

Når du gerne vil have et kvalificeret og overskueligt ansøgerfelt til dine operationelle stillinger, tilbyder Retail Knowledge at håndtere al administration, annoncering og kvalificeret udvælgelse af de bedst egnede ansøgere baseret på en detaljeret gennemgang af ansøgning og CV samt online interviews. Kunden udvælger de endelige kandidater til interview og ansættelse.